Władza rodzicielska i kontakty z dziećmi

Dobro dziecka jest najwyższą wartością i to nim kieruje się sąd, orzekając w sprawach o ustalenie podziału władzy rodzicielskiej.
Czytaj więcej
Szukasz pomocy? adwokat kamil wasilewski Kamil Wasilewski Adwokat

Postępowania związane z rozpadem rodziny i ustaleniem dalszego funkcjonowania jej członków wymagają dużej wrażliwości i uważności. Jako prawnik koncentruję się na tym, co będzie korzystne dla rozwoju najmłodszych uczestników sprawy.

Oferuję w szczególności:

Wyjaśnienie istotnych okoliczności

w tym faktów spornych.

Wsparcie w gromadzeniu dokumentacji i środków dowodowych

niezbędnych do prowadzenia postępowania.

Sporządzenie wniosków, usystematyzowanie roszczeń

w tym zabezpieczających.

Złożenie wniosków do sądu

i kontrola zawnioskowanych środków.

Uczestnictwo w rozprawach

czuwanie nad wymianą pism procesowych.

Analiza sprawy podziałowej

Monitorowanie prawidłowości wykonania orzeczeń

proponowanie środków procesowych w celu egzekwowania prawomocnych orzeczeń.

Skontaktuj się ze mną.
Klientom, którzy są na etapie ustalania podziału władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, oferuję pomoc w sprawnym i możliwie bezstresowym przejściu przez postępowanie sądowe.

Kamil Wasilewski Adwokat