Klient kancelarii uzyskał wyrok uniewinniający

W 2019 r. prokurator oskarżył mojego Klienta o to, że spowodował on zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym doprowadzając do kolizji drogowej. W związku z tym, Klient zwrócił się do mnie o pomoc prawną. Sprawa nie była jednoznaczna albowiem poza klientem i kierującym drugim pojazdem nie było bezpośrednich świadków zdarzenia oraz innych dowodów potwierdzających wersję zdarzenia przyjętą przez prokuratora w akcie oskarżenia.

Linia obrony Klienta została przygotowana tak aby podważyć wiarygodność materiału dowodowego zgromadzonego przez prokuratora. Ostatecznie klient został uniewinniony przez Sąd. Zdaniem Sądu obrona wykazała, że brak jest wystarczających i przekonywujących dowodów aby uznać winę mojego Klienta. Prokuratora złożyła apelację od wyroku Sądu I instancji. Sąd Odwoławczy utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego i wyrok uniewinniający się uprawomocnił.

Dzięki współpracy z moją kancelarią, Klient:
– pomimo trwającego ponad 1, 5 roku postępowania sądowego Klient uzyskał wsparcie i
pomoc w sprawie, która była dla niego emocjonująca;
– uniknął orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów o co wnosiła prokuratora;
– uniknął dalszych ewentualnych roszczeń cywilnych kierowanych przez ubezpieczyciela i drugiego uczestnika kolizji drogowej;

Jeśli Ty również borykasz się z podobnym problemem, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Powrót
Szukasz pomocy? adwokat kamil wasilewski Kamil Wasilewski Adwokat