Podział majątku

Naturalną konsekwencją zakończenia małżeństwa jest podział majątku. Jeśli małżonkowie nie mogą zrobić tego sami, przydatna jest pomoc doświadczonego prawnika.
Czytaj więcej
Szukasz pomocy? adwokat kamil wasilewski Kamil Wasilewski Adwokat

Dobre przygotowanie do postępowania, zebranie dowodów i dokładna analiza składników wchodzących w skład majątku zwiększają szanse na to, by sprawa przebiegła po naszej myśli. Jako adwokat uczestniczę w sprawach o podział majątku – na każdym etapie. Przygotowuję i składam wnioski, nadzoruję przebieg postępowań po ich korzystne zakończenie.

Oferuję w szczególności:

Ustalenie dat obowiązywania wspólności ustawowej małżeńskiej

Ustalenie dat obowiązywania wspólności ustawowej małżeńskiej

początkowej i końcowej.

Określenie zakresu majątku wspólnego

Określenie zakresu majątku wspólnego

jego składniki oraz zindywidualizowanie.

Ustalenie zakresu roszczeń uzupełniających i nakładów

Ustalenie zakresu roszczeń uzupełniających i nakładów

z majątku wspólnego na majątki osobiste oraz z majątków osobistych na majątek wspólny.

Instrukcje w zakresie zebrania obligatoryjnych dokumentów

niezbędnych dla sprawy.

Analiza sprawy podziałowej

Analiza sprawy podziałowej

pod kątem sposobu podziału majątku wspólnego, rozliczenia roszczeń uzupełniających oraz koniecznych do zgłoszenia wniosków dowodowych w sprawie.

Sporządzenie wniosku o podział

wraz z selekcją przekazanej przez klienta dokumentacji.

Złożenie wniosku

we właściwym sądzie wraz z kompletem załączników i właściwą opłatą.

Zapewnienie stawiennictwa na rozprawach

wsparcia merytorycznego i kontroli przebiegu sprawy.

Zadbaj o siebie w nowej sytuacji, jaką jest życie po rozwodzie.
Zabezpiecz swoją przyszłość. Skontaktuj się
ze mną – otrzymasz skuteczne wsparcie.

Kamil Wasilewski Adwokat