ADWOKAT PRAWO RODZINNE – Alimenty, Rozwody, Sprawy rodzinne

Kancelaria prawna zajmuje się doradztwem i reprezentacją klientów w sprawach o rozwód, separację i podziału majątku dorobkowego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Doradzamy również w kwestiach możliwości zmiany niekorzystnych dla strony lub nieadekwatnych do nowej sytuacji rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym (np. alimenty, kontakty, władza rodzicielska).
Prowadzimy postępowania dotyczące alimentów (o zasądzenie, podwyższenie, obniżenie lub ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał).

Reprezentujemy strony w sprawach o ustalenie, ograniczenie lub zakazanie kontaktów z dziećmi, przy czym warto zaznaczyć, iż w obecnym stanie prawnym prawo do kontaktów z dziećmi mają nie tylko rodzice, ale również: rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz osoby, które sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Prowadzimy sprawy o powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Kancelaria adwokacka świadczy również pomoc prawną w sprawach o unieważnienie małżeństwa, zaprzeczenie i ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
Doradzamy i prowadzimy także sprawy o ubezwłasnowolnienie oraz przysposobienie (potocznie zwanymi sprawami o adopcję).

Sprawy rozwodowe

rozwód, sprawy rodzinne Poznań adwokat
Rozwody stanowią największy udział w prowadzonych przez naszych adwokatów sprawach rodzinnych. Sąd może orzec rozwód w sytuacji, gdy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Sprawy te często pociągają za sobą wiele konsekwencji związanych z podziałem majątku czy ustanowieniem opiek nad dziećmi, dlatego pomoc prawnika jest niezbędna.

Nasz adwokat rozwodowy zapewni Państwu pełną dyskrecję i merytoryczne wsparcie prawne oparte o doświadczenie i znajomość praktyk sądowych. Reprezentujemy zarówno pozwanych, jak i wnoszących sprawę.

Ze względu na specyfikę spraw Kancelaria stara się nie tylko dbać o interesy klienta, ale także obniżać poziom negatywnych emocji pomiędzy – często silnie – zantagonizowanymi stronami.

Główne Przyczyny rozwodów:

  • zdrada partnera : 14%,
  • inne charaktery: 13%,
  • uzależniania alkoholowe: 12%,
  • problemy finansowe: 6%,
  • złe relacje z innymi członkami rodziny: 4%,
  • inne: 2%.

Jesteś klientem indywidualnym? Sprawdź, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Jak możemy Ci pomóc?

Zadaj pytanie lub po prostu napisz, kiedy możemy się z Tobą skontaktować.