Obowiązki opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

Osoby ubezwłasnowolnione częściowo mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie są w pełni pozbawione takiej zdolności. W związku z tym powstaje konieczność wyznaczenia opiekuna prawnego. Jakie prawa i obowiązki ma opiekun prawny?

Zdolność do czynności prawnych osoby ubezwłasnowolnionej

Jak wspomnieliśmy powyżej, osoby ubezwłasnowolnione całkowicie nie mogą samodzielnie prowadzić czynności prawnych. Nie mogą między innymi wyrazić zgody na leczenie, sprzedać mieszkania bądź ubiegać się o pożyczkę. Wszelkie czynności podjęte przez osoby ubezwłasnowolnione uznane są za nieważne.

Jakie obowiązki ma opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie?

Głównym obowiązkiem opiekuna prawnego jest sprawowanie pieczy nad osobą ubezwłasnowolnioną. Opiekun dba o dobro i zdrowie ubezwłasnowolnionego, zarządza jego majątkiem, reprezentuje interesy przed osobami trzecimi.  Kolejnym, istotnym zadaniem opiekuna jest wyrażanie w imieniu ubezwłasnowolnionego aktów woli.

Opiekun odpowiada także za:

  • robienie zakupów
  • reprezentację w urzędach
  • załatwianie spraw formalnych
  • i inne czynności mające na celu zapewnienie ubezwłasnowolnionemu opieki lekarskiej, godziwych i komfortowych warunków do życia.

Obowiązki opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej podlegające nadzorowi sądu

Opiekun prawny nie ma pełnej swobody. W przypadku ważnych spraw podlega nadzorowi sądowemu.

Finanse ubezwłasnowolnionego

Zgoda sądu jest niezbędna w przypadku istotnych kwestii finansowych osoby ubezwłasnowolnionej. Są to między innymi zaciąganie pożyczek i kredytów, przyjmowanie darowizn, udzielanie pożyczek. Dotyczy to także podpisywania umów długoterminowych, mających konsekwencje prawne i finansowe.

Zdrowie

Jeśli następuje konieczność przeprowadzania u osoby ubezwłasnowolnionej poważnego zabiegu medycznego, zgodę musi wyrazić sąd.

Miejsce pobytu

Decyzje dotyczące miejsca pobytu, na przykład umieszczenia osoby ubezwłasnowolnionej w domu opieki, w szpitalu bądź w innej placówce także wymagają zgody sądu.

Opiekun powinien chronić interesy osobiste i majątkowe osoby ubezwłasnowolnionej. Wszystkie czynności powinien wykonywać z należytą starannością.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.